Home Ponyclub Elmonto Stal Elmonto Lusitano Sorraia Contact
Betalen van de groepsles gebeurd d.m.v. automatische incasso U betaalt 11 maanden verspreid over 12 maanden.   Op nationale feestdagen is de ponyclub dicht. Deze worden gecompenseerd met de extra 5 e les die er af en toe is. Deze lessen worden dus niet  ingehaald en het maandbedrag blijft hetzelfde. Afmelden van een les minimaal 24 uur van te voren. Indien 24 uur van tevoren of door ziekte is afgezegd, kan de les op een later tijdstip worden ingehaald. Men is zelf verantwoordelijk voor het afspreken van een inhaalles bij de instructie. Het inhalen dient binnen een maand afgesproken te zijn, daarna vervalt de mogelijkheid tot inhalen.       In geval van langdurige ziekte is er altijd overleg mogelijk  Er is een volledige maand opzegtermijn van de les/automatische incasso, bijvoorbeeld opzeggen per 4 juli is beëindiging incasso per 1 september Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren De instructie kan bepalen om een theorieles te geven van 1 uur i.p.v. drie kwartier les wanneer de weersomstandigheden het niet toelaten om in de bak te rijden. Deze theorieles zal plaatsvinden op de lesdag. De ponyclub heeft een verzekering voor eventuele ongelukken tijdens de lessen van onze gediplomeerde instructrice. Het rijden met een goedgekeurde veiligheidscap en passend schoeisel is verplicht Toeschouwers dienen buiten de rijbak te blijven
Tarieven
Tarieven per 1 Maart 2015 Beginnerspakket         € 75,00 -3 x priveles van een half uur -1 x poetsles/omgang met pony -1 x Bixie boek Intake-les € 10,00 Ruiters die al kunnen paardrijden en willen instromen in een groepsles bij Ponyclub Elmonto dienen eerst een intake-les te volgen. Een intake- les is een priveles van een half uur. De instructeur kan dan zien welk niveau de ruiter heeft. Daarna wordt er een groepsles uitgezocht. Maandabonnement beginners   € 50,00  ( 2 ruiters in de les) Maandabonnement tot 18 jaar   € 65,00  (groepsles maximaal 4 ruiters) Losse les   € 17,00 Tienrittenkaart kleuterles           € 75,00 Losse les   €   8,00 Priveles   € 25,00 per half uur