Home Ponyclub Elmonto Stal Elmonto Lusitano Sorraia Contact
Diploma rijden
Diplomarijden 
Diploma rijden is één van de opleidingen die officieel door het KNHS,Koninklijk Nederlandse Hippische Sportfederatie, worden ondersteund en is bedoeld voor jonge ruiters. Middels een aantal kindgerichte cursusplannen en diploma’s wordt zo de basis gelegd voor verantwoord en met plezier paard/ponyrijden.
De opleiding bestaat uit ongeveer 8 lessen waarin zowel theorie als praktijk aan bod komen.
We starten in November 2013. Als het weer het niet toelaat om met de pony’s te rijden dan gaan we binnen werken.
Het examen is medio April 2014.
Wat zijn de kosten
De inschrijfkosten bedragen (eenmalig) € 35,00.  De kinderen krijgen het zgn. Bixieboek waarin alle lesstof staat. Als ze geslaagd zijn voor het examen krijgen de kinderen een diploma en een speldje voor op hun rijkleding.
Welke diploma’s zijn er in totaal te halen;
       Veulendiploma
·         A-diploma
·         B-diploma
·         C-diploma
Het Veulendiploma
Als je al weer een tijdje pony rijdt, afhankelijk van hoe snel je leert rijden en je leeftijd, kun je al best snel meedoen aan de opleiding Veulendiploma. Je kunt al meedoen vanaf 6 jaar.
Het is een eenvoudige opleiding. Als wij vinden dat je mag meedoen, kun je er wel vanuit gaan
dat je het ook zal halen, omdat je de meeste kennis al hebt opgedaan tijdens onze lessen.
Het is vooral een hele leuke opleiding. De opleiding is echt niet moeilijk, maar omdat het voor de kinderen hun eerste diploma is in de paardensport, is het heel spannend voor ze en het betekent dus erg veel voor ze!
Wat leer je?
Je leert hoe je de pony helemaal moet poetsen met het gebruik van de poetspullen in de goede volgorde.
. Hoeven uit krabben. Je leert vooral “waarom” je alles zo het beste kan doen, en waarvoor het is.
Een halster aan en uit doen.
. Je pony begeleiden door ernaast te lopen.
. De pony op een “veilige” manier in en uit zijn stal halen. Erwordt je geleerd waarom je daarbij moet praten.
Gymmen op je pony ( soepel leren bewegen op je pony)
.Het rijden van figuren , zoals gebroken lijn, afwenden en van hand veranderen
Je leert van alles over de Rijbaan ( rijbak ) waarin je rijd zoals b.v de letters
· Jeleert van “hulpen “zijn en hoe je die moet toepassen tijdens het rijden op je pony zoals : teugelhulp, beenhulp en gewichtshulp
Het spannendste is natuurlijk je dressuurproefje rijden! Dit is een heel erg makkelijk proefje, maar je rijdt wel alleen in de rijbak. Je moet kunnen stappen, halt houden, draven en af- en opstappen. Bij het Veulendiploma hoef je nog niet te galopperen. Je hoeft ook niet zelf op te zadelen en een hoofdstel in te doen. Hier wordt je bij geholpen net als tijdens de lessen.
Natuurlijk mag je nog foutjes maken. De jury kijkt dan hoe je de foutjes zelf weer oplost. De jury kijkt ook of je netjes op je pony zit en of je je pony kunt sturen door te slalommen.  Alle onderdelen worden  veelvuldig geoefend in de lessen.
Het huiswerk is matig ! maar moet wel gedaan worden, het ene kind ervaart dit als leuk en makkelijk en heeft er veel zin in. Het andere kind vind het veel en moeilijk .
Over het algemeen blijkt dat de kinderen het met veel inzet en plezierdoen!
Het A-diploma
Voor het A-diploma gelden dezelfde regels als bij het Veulendiploma en het gaat ongeveer op dezelfde manier. Leeftijds advies ca 10 j. en een galopje moet je wel kunnen .
Het A-diploma is al weer een stukje moeilijker dan het Veulendiploma. Bij het A-diploma wordt een dressuur proef gereden worden maar nu met draf balken waar je in draf over heen moet steuren. Verder moeten er veel verschillende figuren worden gereden, er moet middendraf en halsstrekken worden getoond. Zelf opzadelen en zelf het hoofdstel indoen hoort er nu ook bij! De theorie is nu wat uitgebreider en moeilijker.
Huiswerk? Ja, bij het A-diploma zit al wel wat huiswerk, maar de meeste kinderen vinden het erg leuk om te doen.  Bij het A-diploma wordt er net als bij het Veulendiploma weer een plak- en leerboek gemaakt. Uiteindelijk volgt er weer een examen en als het goed is een diploma! Op aan het rijden van het A-diploma mee te mogen doen, moet je wel lid zijn van het KNHS, maar dit regelen wij voor je.
Enkele voorkomende punten op je A diploma :
Lichaamstaal van paarden
Hoe paarden voeger leefde en wat je in hun gedrag daar nu nog van  terugvinden.( gedrag )
Eten en drinken van een paard
Signalement ( hoe je een paard kan herkennen aan zijn uiterlijk zoals kleuren en aftekeningen )
Zadel + hoofdstel onderdelen benoemen
Het B-diploma
Het B-diploma wordt al best pittig en vraagt al behoorlijk wat rijervaring. Je kunt meedoen vanaf ca 11 a 12 jaar met minimaal 3 jaar rijervaring en je moet in het bezit zijn van je A-diploma.
De proef bestaat dit keer uit een B1 dressuur proef met zowel voltes in galop, halsstrekken en middendraf en een springproef met enkele lage hindernissen, zoals stijl sprong , kruisje , drafbalken , slalom in draf enz.
Dus op je examen rij je 2 proeven voor een jury
·  1 dressuur proef B1
 2 een Bixie spring proef AA
De theorie wordt weer wat moeilijker en het examen wordt schriftelijk gedaan. Ook krijg je huiswerk mee!
Wat kan je voor leerstof /huiswerk en in je lessen verwachten :
hoefverzorging + onderdelen hoef
stal en wei ( huisvesting van je pony ) dus ook stal uitmesten !
zadel + hoofdstel schoonmaken en invetten
goede galop kunnen aan galopperen en uitleggen welke hulp je daar voor geeft                 
goede been licht rijden
  met stelling rijden en weten wat stelling is
verlichte zit goed uitvoeren en een eenvoudige sprong laten zien met een goede verlichte zit.
Het C diploma
Je kunt pas mee doen aan het C-diploma vanaf 16 jaar en als je ook in het bezit bent van je Veulen-, A- en B-diploma of als je 18 + bent! Het C-diploma staat namelijk gelijk aan het ruiterbewijs.
Het  C-diploma houdt veel  schriftelijke theorie in, en een buitenrit
met
alleverkeersregels erbij!  Tijdens het C-diploma wordt er strengbeoordeeld.
Extra toelichting
Het  examen zelf
Ikvraag het examen aan bij het KNHS als ik alle gegevens heb van dekinderen die mee willen doen. Ik geef dan ook een aantal datumoptiesdoor waarop het examen bij ons gehouden zou kunnen worden. Het KNHS keurt dan één van die data goed.
Er wordt dan een officiële jury en een examinator van het KNHS aangesteld. De jury zal het proefje beoordelen. De examinator zal tijdens het hele examen aanwezig zijn en kijkt hoe de kandidaatjes het er van af brengen. Hij ondertekent na afloop alle behaalde diploma’s.
Wat kan je nu met z’n diploma ?
Als je je Veulendiploma hebt behaald, mag je verder gaan voor je Adiploma. Je wordt dan gaandeweg een steeds betere ruiter.
Waar is mijn diploma geldig ?
Het diploma is geldig in heel Nederland. Als je bij ons je Veulendiploma hebt behaald en je zou gaan verhuizen, of bij een andere manege gaan rijden, dan kun je daar gewoon verder met je A- diploma enz.. De KNHS diploma’s zijn in heel Nederland erkend en kunnen in heel Nederland verreden worden.